Zpět na hlavní stránku Zařazení stránky mezi oblíbené Převede stránku do tisknutelné podoby Czech English
obr vyuka

 
 

ESF

ESF loga

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky


Název projektu: Odborná jazyková kvalifikace učitelů angličtiny a doktorandů FEKT a FIT VUT

  • Čislo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0105
  • OP: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Prioritní osa: 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
  • Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
  • Datum zahájení: 1.7.2009
  • Datum ukončení: 30.9.2011
  • Alokovaná částka: 2 349 394,20 Kč

Kontaktní osoba:
PhDr. Milena Krhutová, PhD
email: krhutova@feec.vutbr.cz
telefon: +420 541146040


Cílem a jedinečným zaměřením projektu je rozšířit odbornost akademických pracovníků - učitelů angličtiny a zároveň doktorandů - inženýrů. Projekt formou přednášek seznámí cílovou skupinu se speciální varietou angličtiny používané v elektrotechnickém inženýrství, jejíž vlastnosti, pragmatické funkce a charakteristiku odborného stylu nemůže cílová skupina jinde získat. Akademičtí pracovníci si rozšíří svoje lingvistické vzdělání také o metody výuky odborného stylu pro speciální skupinu studentů. Doktorandi se zdokonalí v dovednostech, které potřebují při výkonu své profese, kde angličtina je mezinárodním nástrojem porozumění a umožňuje jim kvalitnější přístup ke vzdělání i účast v mezinárodním výzkumu a spolupráci. Obě podskupiny školených účastníků projektu tak získají znalosti i dovednosti jinde nedosažitelné, které jim pomohou při kvalitním výkonu svých povolání. Navíc všichni budou školeni na svých pracovištích a využijí odborného vzdělání svých kolegů a pedagogů.


Workshop "Specific Language Qualifications of Academics and Postgraduates"

Ústav jazyků pořádá dne 14.9.2011 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti ústavu workshop se zahraniční účastí.

Témata workshopu:

  1. Globalization of English
  2. Specific linguistic and methodological qualifications of English language teachers
  3. Specific communication Leeds of postgraduates focusing on a language of profession (English for Electrical Engineering)

Závěrečný seminář cyklu lingvistických a didaktických přednášek z odborné angličtiny

Dne 14.6.2011 se konal na Ústavu jazyků FEKT VUT závěrečný seminář cyklu lingvistických a didaktických přednášek z odborného jazyka určený pro vědecké a pedagogické pracovníky UJAZ FEKT. Cyklus přednášek byl součástí ESF projektu Odborná jazyková kvalifikace učitelů angličtiny a doktorandů FEKT a FIT VUT (CZ.1.07/2.3.00/09.0105) a probíhal v letech 2010-2011. Závěrečný seminář měl formu workshopu, na kterém vystoupili účastníci cyklu přednášek. Každý účastník v rámci svého samostatného vystoupení aplikoval některé z přednáškových témat na vyučovací proces na Ústavu jazyků FEKT VUT v Brně.

Úroveň samostatných vystoupení akademických pracovníků i následná diskuse ukázaly, že skupina akademických pracovníků byla dobře proškolena v oblasti lingvistické charakteristiky odborného jazyka i v oblasti metodiky výuky odbornému jazyku. Účastníci kurzu oceňovali fakt, že v rámci školení získali ucelené informace o lingvistické a didaktické charakteristice odborného jazyka, která není obsahem standardního vysokoškolského vzdělání a získání informací o této charakteristice v ucelené formě je v České republice obtížně dosažitelné. Osvojením specifických znalostí a vědomostí získali učitelé na Ústavu jazyků vyšší kvalifikaci pro výuku odborného jazyka, která odpovídá potřebám a požadavkům studentů na vysokých školách technického zaměření.

V závěru workshopu byl akademickým pracovníkům předán certifikát o absolvování kurzu Lingvistická a didaktická charakteristika odborného jazyka/jazyka pro elektrotechnické inženýrství.


Publicita projektu na mezinárodních konferencích a v odborných časopisech

KRHUTOVÁ, M., SEDLÁČEK, P. European Project in Language Education of Academics and Postgraduates. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines, Aix-en-Provence, France, June 8-11, 2010.

MALÍKOVÁ, D. Specific Linguistic and Methodological Qualifications of English Language Teachers and Postgraduates. Gliwice, Poland: the Silesian University of Technology, 2010, p. 481-485.

SMUTNÝ, M. English Compounds First Constituents and Their Semantic Changes in Translations. International Journal of Arts and Sciences, 2010, roč. 3, č. 16, s. 340-350. ISSN: 1944- 6934.

NEUWIRTHOVÁ, L. European Language Education Criteria in Language for Academic Purposes at a Technically- Oriented University. In Ambiguity and the Search for Meaning. English and American Studies. Kraków, Poland: Jagiellonian University Press, 2010. s. 231-244.

 

 

 

Aktualizováno: 13.9.2011 13:59      Obsah: Mgr. Trávníček      Připomínky: webmaster@feec.vutbr.cz