Home Bookmarks - favorites Printable version Česky English
obr ustav

 
 

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/web/UJAZ/ki_include.php on line 181

Konference

Teaching English for Specific Purposes at Universities
7 September 2017

Call for papers

The Department of Foreign Languages, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology warmly invites you for the conference on

Teaching English for Specific Purposes at Universities


English for specific purposes (ESP) represents one of the most prominent areas of EFL teaching today. The ESP has grown considerably over the past few years which has led to a rapid growth in English courses aimed at specific disciplines. The conference targets on both theoretical and methodological topics relating to current approaches and trends in ESP. We wish to bring together teachers and experts to share their knowledge, experience and research results at the conference and follow-up discussion.

Submissions are welcome in the following areas:

Methodological aspects of teaching ESP at universities

  • Current approaches and methods in ESP teaching
  • Communicative competence in ESP teaching
  • The role of translation in ESP teaching

Syllabus/Curriculum design for ESP at universities

  • Analysis and evaluation of different aspects of ESP textbooks
  • Different approaches to the ESP syllabus design and the processes of curriculum development
  • The specifics of professional content in ESP materials

University management’s support for teaching ESP

  • Organizational and financial support
  • Participation in research projects
  • The situation of ESP teachers at universities

Date:   7 September 2017
Venue:   Brno, Czech Republic
Conference fee:   CZK 500
Language:   English
Contact:   jaskovaj@feec.vutbr.cz

 


 

Conference Programme

The complete Conference Schedule for Papers and Participants.

Deadlines

1 June 2017   Registration, sending abstracts
15 June 2017   Notification od acceptance
15 August 2017   Payment of conference fee
30 September 2017   Sending full contributions

Registration information for all participants

The registration form is available in these formats DOC / DOCX / PDF.

Abstracts and Papers

Abstracts
Shall be sent on-line together with the registration form (DOC / DOCX / PDF).
Format abstract (max 300 words), key words (max 5 words)
Deadline 1 June 2017
Address jaskovaj@feec.vutbr.cz
   
Papers
Shall be sent in an electronic form to the following address: jaskovaj@feec.vutbr.cz
Deadline 30 September 2017

Registration fee

Participants are expected to send a registration fee by 15 August 2017.

For participants from the Czech Republic   CZK 500 (including VAT)
For participants from abroad   EUR 20 (including VAT)

The price covers admission to the conference, a book of abstracts, conference materials, refreshments at coffee breaks, informal reception at the end of the conference and an electronic version of the collection of contributions which will be sent to all participants by post after the conference. Registration fees are non-refundable.

Methods of payment

Registration fees should be paid by the bank transfer.


Bank payment information for CZK

Account holder  Vysoké učení technické v Brně
Bank address  Československá obchodní banka a.s.
 Radlická 333/150
 150 57 Praha 5
Account number  111044161/0300
Variable symbol  18706001
 Please, use the Memo field to indicate the participant’s name and surname and sending organization.
IBAN   CZ04 0300 0000 0001 1104 4161
SWIFT Code   CEKOCZPP

Bank payment information for EUR

Account holder  Vysoké učení technické v Brně
Bank address  Československá obchodní banka a.s.
 Radlická 333/150
 150 57 Praha 5
Variable symbol  18706001
 Please, use the Memo field to indicate the participant’s name and surname and sending organization.
IBAN   CZ53 0300 1792 8201 1703 3113
SWIFT Code   CEKOCZPP

Billing data:

Brno University of Technology
Faculty of Electrical Engineering and Communication
Department of Languages
Technická 10
616 00 Brno
IČ 00216305
DIČ CZ00216305


Accommodation & meals
The fee includes refreshments at coffee breaks, informal reception at the end of the conference and an electronic version of the collection of contributions sent by post after the conference. Lunch is to be ensured on participants´ expenses at nearby facilities.
Accommodation and travel expense shall also be ensured individually at participant's expense.
   
Conference venue
The conference will take place at the
Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology,
Brno,
Technická 10,
Czech Republic.

Faculty web: http://www.feec.vutbr.cz/
University web: http://www.vutbr.cz/

 

 


 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES AT UNIVERSITIES

Dne 7. září 2017 proběhla na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno mezinárodní konference na téma „Teaching English for Specific Purposes at Universities“. Cílem konference bylo poukázat na zvyšující se náročnost výuky odborné angličtiny se zaměřením na samotné specializace univerzit a technických vysokých škol. Jednotlivé příspěvky přednášejících byly zaměřeny jak na výzkumnou část, tak na nové trendy ve výuce odborné angličtiny v terciární sféře.

Konference byla tematicky rozdělena do dvou sekcí. Sekce I zahrnovala příspěvky týkající se metodologie výuky odborného jazyka s důrazem na současné didaktické přístupy a metody používané při výuce cizího jazyka, na roli překladu odborného textu a komunikativní kompetence studentů. Příspěvky v Sekci II korespondovaly s výzkumnými tématy v oblasti výuky odborného jazyka, jako je například odborná terminologie, analýza a hodnocení současných výukových materiálů, návrh sylabů a tvorba moderních specializovaných výukových materiálů nebo profesní rozvoj a další vzdělávání pedagogů.

Konference se zúčastnilo více než padesát odborníků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Česká republika byla zastoupena přednášejícími a účastníky z VUT Brno, ČVUT Praha, Masarykovy univerzity v Brně, VŠB-TU Ostrava, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Hradec Králové. Ze zahraničí přijeli diskutovat zástupci z Univerzity Debrecín (Maďarsko), Technické univerzity Poznaň (Polsko) a Technické univerzity ve Zvolenu (Slovensko). Konferenci zahájila Doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D., která všechny zúčastněné seznámila s prací a fungováním Ústavu jazyků v rámci VUT v Brně. Příspěvek byl zejména orientován na představení filologického programu Angličtina pro elektrotechniku a informatiku, který Ústav jazyků garantuje a vyučuje od roku 2012. Tento bakalářský program je na českých technických vysokých školách unikátní a vyučuje se pouze na FEKT VUT, a právě proto si získal pozornost všech účastníků konference.

Všechny přednesené příspěvky budou recenzovány a vydány formou elektronického sborníku. V rámci konference si účastníci mohli prohlédnout nejen výukové prostory Ústavu jazyků, ale také pracovní zázemí vyučujících.

Konference byla přítomnými vyhodnocena jako velmi přínosná a splnila svá očekávání. Z diskuzí a rozhovorů vyplynula další zajímavá témata, která by mohla zaznít v příštím ročníku konference. Organizátoři konference touto cestou děkují nejen všem přednášejícím za jejich příspěvky a cenné názory v diskuzích, ale také účastníkům a všem ostatním, kteří se podíleli na úspěšném průběhu konference.


Proceedings to the Conference


Organizátoři konference

 


 

 

 

 

 

 

Updated: 2019-10-23 11.10      Contents: Mgr. Trávníček      Comment: webmaster@feec.vutbr.cz