Zpět na hlavní stránku Zařazení stránky mezi oblíbené Převede stránku do tisknutelné podoby Czech English
obr publikace

 
 

Publikace

Parameters of Professional Discourse/ English for Electrical Engineering - Milena Krhutová Parameters of Professional Discourse/ English for Electrical Engineering - Milena Krhutová Standard cizojazyčného vzdělávání na vysoké škole technického zaměření - Ludmila Neuwirthová

Publikace v galerii ...

2009

 • KRHUTOVÁ, M. Parameters of Professional Discourse/ English for Electrical Engineering. Tribun EU, Brno, 2009, ISBN 978-80-7399-839-4.

2008

 • BORECKÁ, M. Teaching English and Spanish for General and Specific Purposes to Engineering Students. Přednáška na 11. mezinárodní konferenci Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century. Jagelonská univerzita, Krakov, Polsko, 23. - 25.4.2008.
 • KRHUTOVÁ, M. Cohesion and Coherence in Written Texts for Professional and Academic Purposes. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 26 (1 s.).
 • KRHUTOVÁ, M. Podpora centralizace procesů při výuce cizích jazyků, především angličtiny. 2008. s. 1-2.
 • KRHUTOVÁ, M. Pragmatic Aspects of English for Engineering, In W. Aung, J. Mesci, J. Moscinski, I. Rouse, P. Willmot (Eds.) INNOVATIONS 2008 World Innovations in Engineering Education and Research, Arlington USA: BEGELL HOUSE PUBLISHING, 2008, str. 57-62. ISSN 1553-9911. ISBN 978-0-9741252-8-2.
 • NEUWIRTHOVÁ, L. Constructing a Foreign Language Standard for Technically-Oriented Universities. In W. Aung, J. Mecsi, J. Moscinski, I. Rouse, P. Willmot (Eds.) INNOVATIONS 2008 World Innovations in Engineering Education and Research. Arlington USA: BEGELL HOUSE PUBLISHING, 2008, str. 57-62. ISSN 1553-9911. ISBN 978-0-9741252-8-2.
 • NEUWIRTHOVÁ, L. Tvorba standardu cizojazyčného vzdělávání pro vysoké školy technického zaměření. Pedagogika, 2008, roč. LVIII, č. 4, str. 350-368. ISSN 0031-3815.
 • SEDLÁČEK, P. Divergence of Canadian and American Cities. American and British Studies Annual, 2008, roč. 1, č. 1, s. 51-58. ISSN: 1803-6058.
 • SMUTNÝ, M. Czech Equivalents of English Compounds. Článek v mezinárodním sborníku Discourse and Interaction, roč. 1, č. 2, str. 99-108. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. ISSN 1802-9930.
 • SMUTNÝ, M. English Compound Substantives and Their Czech Equivalents. Přednáška na 11. mezinárodní konferenci Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century. Jagelonská univerzita, Krakov, Polsko, 23. - 25.4.2008.

2007

 • KRHUTOVÁ, M. Pragmatic Aspects of English for Engineering. Příspěvek na mezinárodní konferenci International Conference on Engineering Education 2007, Portugalsko, Coimbra, 3.-7.9.2007, ISBN 978-972-8055-14-1.
 • KRHUTOVÁ, M. The Language of Engineering as a Special Province. Monografie. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno. ISBN 978-80-7204-562-4.
 • NEUWIRTHOVÁ, L. Constructing a Foreign Language Standard for Technically-Oriented Universities. Příspěvek na mezinárodní konferenci International Conference on Engineering Education 2007, Portugalsko, Coimbra, 3.-7.9.2007, ISBN 978-972-8055-14-1.
 • NEUWIRTHOVÁ, L. Evropská kompatibilita jazykového vzdělávání na FEKT VUT v Brně. Příspěvek na Pedagogické konferenci FEKT VUT v Brně, 13.2.2007, ISBN 978-80-214-3392-2.
 • PÁLKOVÁ, H.; SVOBODOVÁ, V. Engineering Ethics. Příspěvek na mezinárodní konferenci International Conference on Engineering Education 2007, Portugalsko, Coimbra, 3.-7.9.2007, ISBN 978-972-8055-14-1.

2006

 • BAUMGARTNER, L. Fremsprachenausbildung für Ingenieure (Am Beispiel der deutschen Sprache). Příspěvek na mezinárodní konferenci 35th International IGIP Symposium, Talin, Estonsko, 18.-21.9.2006, ISBN 9985-59-646-3.
 • BORECKÁ, M. Success at Teaching English and Spanish for General and Specific Purposes to Engineering Students. Příspěvek na celosvětové konferenci 9th International Conference on Engineering Education ICEE-2006, San Juan, Puerto Rico, USA, 21.-30.7.2006, ISBN 1-58874-648-8.
 • FROEHLING, K. Impressions of Canada by German Internees and Canadian Impressions of Them During the Second World War. Příspěvek na mezinárodní konferenci 4th International Conference of the Central European Association for Canadian Studies, Debrecen, Maďarsko, 27.-29.10.2006.
 • KRHUTOVÁ, M. The Appropriate English for Engineering Qualifications. Příspěvek na celosvětové konferenci 9th International Conference on Engineering Education ICEE-2006, San Juan, Puerto Rico, USA, 21.-30.7.2006, ISBN 1-58874-648-8.
 • LANGEROVÁ, P. Raising efficiency in teaching mathematics in non-English speaking countries: an electronic bilingual dictionary of mathematical terminology. Příspěvek na mezinárodní konferenci 3rd International Conference on Teaching Mathematics at the Undergraduate Level, Istanbul, Turecko, 30.6.-5.7.2006, s. 1-5, ISBN 0471072709.
 • MALÍKOVÁ, D. Development of Professional Writing Skills in English in Engineering Education. Příspěvek na mezinárodní konferenci 35th International IGIP Symposium, Talin, Estonsko, 18.-21.9.2006, ISBN 9985-59-646-3.
 • MALÍKOVÁ, J. Adopting an E-learning Strategy as a Tool for Successful Language Learning. Příspěvek na mezinárodní konferenci 35th International IGIP Symposium, Talin, Estonsko, 18.-21.9.2006, ISBN 9985-59-646-3.
 • NEUWIRTHOVÁ, L. Academic Foreign Language Standard in Electrical Engineering. Příspěvek na mezinárodní konferenci Languages for Specific Purposes in Higher Education: Searching for Common Solutions, FSI VUT v Brně, 24.-25.11.2006, s. 160-169, ISBN 80-214-3213-6.
 • PÁLKOVÁ, H. Issues of Social Skills of Teachers-Engineers. Příspěvek na mezinárodní konferenci 35th International IGIP Symposium, Talin, Estonsko, 18.-21.9.2006, ISBN 9985-59-646-3.

2005

 • BAUMGARTNER, L.: Bildungsstandarts fuer Fremdsprachen im Kontext des Gemeinsamen Europaeischen Referenzrahmens In Lingua Germanica. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005, s. 7-10 - 10, ISBN 80-86898-17-2.
 • BAUMGARTNER, L.: Fachsprache der Elektrotechnik In Sborník příspěvků z konference ProfiLingua 2005. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005, s. 180-184 - 184, ISBN 80-7043-424-4.
 • BAUMGARTNEROVÁ, A. Izmeněnyj statut ruskovo jazyka v těchničeskich universitětach. In Sborník příspěvků z konference ProfiLingua 2005. Profilingua 2005. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005, s. 280-282 - 282, ISBN 80-7043-424-4.
 • BORECKÁ, M. El español como lengua extranjera para los estudiantes de ingeniería técnica, původní vyžádaný článek pro Boletín de Asociación de Profesores de Español, 2005, r.VII, č.9, s.30-33, ISSN 1213-5925.
 • BORECKÁ, M. FIAPE, El Primer Congreso Internacional en Toledo, původní vyžádaný článek pro Boletín de la Asociación de Profesores de Español, 2005, r.VII, č.9, s.41-42, ISSN 1213-5925.
 • BORECKÁ, M. La enseñanza del español como lengua extranjera na mezinárodní konferenci Primer Congreso Internacional FIAPE: Español, lengua de futuro,Toledo, ES, 20.3.-23.3.2005, ISSN:1697-9346, Biblioteca virtual redELE.
 • FROEHLING, Kenneth: "Asterisk (*) on Honesty: the Tragedy of Roger Maris." In Proceedings of the Eighth Conference of English, American and Canadian Studies, roč. 4, s. 193-199, February 2-4, 2005, ISBN 80-210-3836-5.
 • KRHUTOVÁ, M. Challenges of Changing the Status of a Language Department at a Technical University. Ingenieurpädagogik, ISSN 0724-8873, 2005, roč. 51, č. 9, s. 494 - 499.
 • KRHUTOVÁ, M. The Role of ELT in Internationalization of Structured Engineering Study Programmes In . NEUVEDEN: NEUVEDEN, 2005, s. 470 - 473.
 • MALÍKOVÁ, D. The Role of ELT in Internationalization of Structured Engineering Study Programmes´ , konference ICEE 2005, Gliwice, Polsko, 25.-27.2005, spoluautor M.Krhutová.
 • NEUWIRTHOVÁ, L. European Compatibility of Academic and Professional Skills for Learning in Engineering Education. Ingenieurpaedagogik, 2005, roč. 51, č. 9, s. 500-510, ISSN 0724-8873.
 • NEUWIRTHOVÁ, L. Foreign Language Standards as a Framework for University Language Courses. Osmá mezinárodní konference CercleS „Univerzitní jazyková centra: Rozšíření obzorů, nové možnosti spolupráce“. Bratislava: CercleS, 2005, s. 25-34, ISBN 80-88982-92-8.

2004

 • BAUMGARTNEROVÁ, A. Doff,A. - Jones,Ch.:Language in Use. Cizí jazyky, ISSN 1210-0811, 2004, roč. 43, č. 3, s. 160 - 160.
 • FROEHLING,Kenneth: "The 'tourtiere'and Its link to One's French Canadian Heritage."In Proceedings of the 3rd International Conference of Central European Canadianists,"Place and Memory in Canada:Global Perspectives,"Crackow, Poland, 30 April-3 May 2004 (in press).
 • KRHUTOVÁ, M. Specific Stylistic Features of English of Electrical Engineering In Proceedings of International Conference on Engineering Education and Research "Progress Through Partnership". 2004- iNEER, s. 1 – 6. Technical university of Ostrava,Česká republika
 • KRHUTOVÁ, L. Specificic Features of English for Electrical Engineering "University Language Centres: Broadening Horizons, Expanding Networks". Comenius University in Bratislava, Slovenská republika, 9-11 September 2004, in press. http://www.uniba.sk/websites/casajc/cercles2004/abstracts/listabs.htm
 • KRHUTOVÁ M.,MALÍKOVÁ D.: "English as a Language of Professionals in Science and Technology","English is not enough". Sborník mezinárodní konference o jazykovém vzdělávání, Olomouc.
 • MALÍKOVÁ, D. An Effective Tool for Technical/Ecientifiv Writing in English In International Conference on Engineering Educatrion and Research ´Progress Through Partnership´. iNEER Olomouc 2004, s. 1641 - 1645,
 • NEUWIRTHOVÁ, L. Standardising Foreign Language Knowledge in Electrical Engineering Education. iNEER International Conference on Engineering Education and Research "Progress Through Partnership". Česká republika: VŠB - Technical University of Ostrava, 2004, s. 1683 - 1 686,
 • NEUWIRTHOVÁ, L. Profesní jazyk v pregraduálním učitelském studiu. Masarykova univerzita v Brně: Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2004, s. 29 - 34, ISBN 80-210-3474-2
 • NEUWIRTHOVÁ, L. Foreign Language Standards as a Framework for University Language Centres. 8th Cercles International Conference "University Language Centres: Broadening Horizons, Expanding Networks". Comenius University in Bratislava, Slovenská republika, 9-11 September 2004, in press. http://www.uniba.sk/websites/casajc/cercles2004/abstracts/listabs.htm

2003

 • BAUMGARTNEROVÁ, A. Probuzený zájem o ruský jazyk. Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 26 - 26.
 • BAUMGARTNEROVÁ, A. Gramatická cvičení v ruském jazyce. 2003. (multimédia)
 • BAUMGARTNER, L. Opomíjená němčina-nevyužitá možnost. Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 23-24 - 24.
 • BAUMGARTNER, L. Němčina - technické texty. 2003. (multimédia)
 • BORECKÁ, M. An Innovated ESP Course in Reading Skills for Tertiary Education, International Conference on Engineering Education Proceedings In International Conference on Engineering Education Proceedings. Valencia, Španělsko: UPE Valencia, 2003, s. 1 - 7, ISBN 84-600-9918-0
 • BORECKÁ, M. La Conferencia Internacional ICEE 2003. APE BOLETÍN, 2003, roč. 3, č. prosinec, s. 44 - 45.
 • BORECKÁ, M. An Innovated ESP Course in Reading Skills for Tertiary Education. ATE Newsletter Journal of English Language Teaching, ISSN 1210-0196, 2003, roč. 13, č. 3, s. 72-75.
 • BORECKÁ, M. Mezinárodní konference o vzdělávání inženýrů ve Valencii. Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, 2003, roč. XII, č. 9, s. 21
 • BORECKÁ, M. ESP-International Conference on Engineering Education (ICEE),Valencie 2003. ATE Newsletter Journal of English Language Teaching, ISSN 1210-0196, 2003, roč. 14, č. 3, s. 29-30.
 • BORECKÁ, M. Španělština - testy a www. odkazy 2003. (multimédia)
 • BORECKÁ, M. Angličtina - Technické texty a www. odkazy JAZ003. 2003. (multimédia)
 • KRHUTOVÁ, M. The Language of Electrical Engineering In Symposium der Internationalen Gesellschaft fuer Ingenieurpaedagogik. Karlsruhe, Spolková republika Německo: IGIP, 2003, s. 228 - 458, ISBN 3-00-012081-5
 • KRHUTOVÁ, M. Co je to odborná angličtina?. Události na VUT v Brně, 2003, roč. XIII, č. 10, s. 18 - 18.
 • KRHUTOVÁ, M. The Language of Electrical Engineering as a Special Province. 2003. (disertace)
 • MALÍKOVÁ, D. What Do They Actually Need? - Integration of Languages in the Engineering Curricula In International Conference on Engineering Education Proceedings. Valencia, Španělsko: Escuela Técnica Superior de Ingenieria del Diseno, 2003, s. 319 - 322, ISBN 84-600-9918-0
 • MALÍKOVÁ, D. Angličtina - Technické texty a www. odkazy JAZ003. (multimédia)
 • NEUWIRTHOVÁ, L. Scientific Literacy and Teaching ESP. IATEFL ESP SIG Newsletter, ISSN 1026-4032, 2003, roč. 23, č. July 2003, s. 4 - 7.
 • NEUWIRTHOVÁ, L. Standardy v cizojazyčné výuce. Cizí jazyky, ISSN 1210-0811, 2003, roč. 46, č. 4, s. 110 - 111.
 • NEUWIRTHOVÁ, L. Vysokoškolské vzdělávání v kontextu globalizačních tendencí. Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, 2003, roč. XIII, č. 3, s. 25 - 25.
 • NEUWIRTHOVÁ, L. University-Specific Certification System. ATE Newsletter Journal of English Language Teaching, ISSN 1210-0196, 2003, roč. 13, č. 3, s. 79 - 80.
 • NEUWIRTHOVÁ, L. Foreign Language Standards at a Technical University.. 32. Symposium der Internationalen Gesellschaft fuer Ingenieurpaedagogik. Karlsruhe, Spolková republika Německo: Fachhochschule Karlsruhe-Hochschule fuer Technik, 2003, s. 246 - 248, ISBN 3--00-012081-5
 • NEUWIRTHOVÁ, L. Inženýrská pedagogika v mezinárodních souvislostech. Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, 2003, roč. XIII, č. 10, s. 29 - 29.

2002

 • BAUMGARTNEROVÁ, A.: A Questionnaire as a Supportive Evaluation in ESP at University of Technology. SPECTRUM 2000; November 2002, p.15-16. ISBN 80-238-9358-0.
 • FROEHLING, K.: Canadian Media Commentary on Resurgent Anti-Semitism and Israel in the 21st Century. - Proceedings of the 7th Conference of English, American and Canadian Studies, Brno, 10-12 September, 2002 ISBN 80-210-3394-0.
 • KRHUTOVÁ, M.: 26. září - Evropský den jazyků. - UDÁLOSTI na VUT v Brně, ročník XII, č.8, 2002, p.21. ISSN 1211-4421.
 • KRHUTOVÁ, M.: Lexical Cohesion in English Scientific Electrotechnical Texts. - Proceedings of the 7th Conference of English, American and Canadian Studies, Brno, 10-12 September, 2002 .
 • NEUWIRTHOVÁ, L.: Evropský referenční rámec pro výuku cizích jazyků. - UDÁLOSTI na VUT v Brně, ročník XII, č.9, 2002, pp. 19,26. ISSN 1211-4421.

2001

 • KRHUTOVÁ: Jazyková politika na vysokých školách nefilologického zaměření - Newsletter, Journal of English Language Teaching, Volume 12, No.2, 2001, pp79-81.
 • NEUWIRTHOVÁ: Sientific Literacy and Teaching LSP - ESP Spectrum, No.22, 2001, pp.13-17

2000

 • BAUMGARTNEROVÁ: A Questionnaire as a Supportive Evaluation in ELT at Technical University - Proceedings of Spectrum 2000, 2nd International an 6th National Conference of the AUAČR/ATECR, str.12. Czech Republic
 • BORECKÁ: A Specialized Course in Reading Skills - Proceedings of Spectrum 2000, 2nd International and 6th National Conference of the AUAČR/ATECR, str.13. Czech Republic
 • KRHUTOVÁ, NEUWIRTHOVÁ: XX. kongres Mezinárodní federace učitelů živých jazyků v Paříži - Cizí jazyky, č. 2/2000-2001, str.68. Czech Republic
 • NEUWIRTHOVÁ, L. How general, how specific?. Paříž: L'Association des Professeurs de Langues Vivantes, L'Université René Descartes, Paris V, 2000, s. 51

1998

 • KRHUTOVÁ: The introduction,status and management of ESP at a Technical University - článek ve slovenském časopise ESP SPECTRUM, issue No. 16, Slovakia
 • NEUWIRTHOVÁ: How general, how specific? - článek v českém vědeckém časopise NEWSLETTER - Association of Teachers of English of the Czech Republic, volume 9, No. 3

1996

 • KRHUTOVÁ: Self-Access Centre: A new alternative in ELT - článek ve slovenském časopise ESP SPECTRUM, issue No. 11, Slovakia
 • KRHUTOVÁ,NEUWIRTHOVÁ: The influence of a credit system on ESP at the Technical University of Brno - článek v anglickém časopise IATEFL ESP SIG, No. 5

1995

 • BORECKÁ: Specializovaný kurz zaměřený na čtení anglických textů - článek v časopise ESP SPECTRUM, No. 9, Slovakia.
 • BORECKÁ: Ultrazvukový vyšetřovací přístroj - příklad tvorby materiálů pro specializovaný kurz čtení anglických textů - článek v časopise ESP SPECTRUM, No. 10, Slovakia.
 • NEUWIRTHOVÁ: How does a credit system work? - článek v anglickém časopise PERSPECTIVES No. 6

 

 

 

Aktualizováno: 15.1.2010 09:08      Obsah: Mgr. Trávníček      Připomínky: webmaster@feec.vutbr.cz