Zpět na hlavní stránku Zařazení stránky mezi oblíbené Převede stránku do tisknutelné podoby Czech English
obr seminar

 
 

Seminář

Závěrečný seminář cyklu lingvistických a didaktických přednášek z odborné angličtiny

Dne 14.6.2011 se konal na Ústavu jazyků FEKT VUT závěrečný seminář cyklu lingvistických a didaktických přednášek z odborného jazyka určený pro vědecké a pedagogické pracovníky UJAZ FEKT. Cyklus přednášek byl součástí ESF projektu Odborná jazyková kvalifikace učitelů angličtiny a doktorandů FEKT a FIT VUT (CZ.1.07/2.3.00/09.0105) a probíhal v letech 2010-2011. Závěrečný seminář měl formu workshopu, na kterém vystoupili účastníci cyklu přednášek. Každý účastník v rámci svého samostatného vystoupení aplikoval některé z přednáškových témat na vyučovací proces na Ústavu jazyků FEKT VUT v Brně.

Úroveň samostatných vystoupení akademických pracovníků i následná diskuse ukázaly, že skupina akademických pracovníků byla dobře proškolena v oblasti lingvistické charakteristiky odborného jazyka i v oblasti metodiky výuky odbornému jazyku. Účastníci kurzu oceňovali fakt, že v rámci školení získali ucelené informace o lingvistické a didaktické charakteristice odborného jazyka, která není obsahem standardního vysokoškolského vzdělání a získání informací o této charakteristice v ucelené formě je v České republice obtížně dosažitelné. Osvojením specifických znalostí a vědomostí získali učitelé na Ústavu jazyků vyšší kvalifikaci pro výuku odborného jazyka, která odpovídá potřebám a požadavkům studentů na vysokých školách technického zaměření.

V závěru workshopu byl akademickým pracovníkům předán certifikát o absolvování kurzu Lingvistická a didaktická charakteristika odborného jazyka/jazyka pro elektrotechnické inženýrství.


Pedagogický workshop "Perspektivy humanitního vzdělávání studentů technických vysokých škol"

Ústav jazyků pořádal ve dnech 24. a 25. května 2007 pedagogický workshop "Perspektivy humanitního vzdělávání studentů technických vysokých škol" pod záštitou děkana fakulty profesora Vrby a emeritního prezidenta IGIP profesora Melezinka z Klagenfurtu. Na šedesát účastníků jednalo o inženýrské pedagogice, zejména metodách výuky předmětů inženýrského studia, o jazykovém vzdělávání v rámci profesního jazyka, využití IT při výuce humanitních předmětů a úloze společenských věd obecně v přípravě studentů inženýrství pro budoucí povolání.

Foto v galerii


Podíl jazykových ústavů na internacionalizaci studijních programů na VUT

Dne 25. listopadu 2005 pořádal Ústav jazyků FEKT seminář nazvaný "Podíl jazykových ústavů na internacionalizaci studijních programů na VUT". Seminář zahájil děkan FEKT VUT profesor Ing. Radimír Vrba, CSc. a dále se ho zúčastnili členové Katedry jazyků FSI VUT a Ústavu společenských věd FAST VUT.

Předmětem semináře byla výuka jazyků v bakalářských studijních programech, využití elektronických opor jazykových kurzů a zhodnocení výsledků rozvojového projektu "Standardizace výuky anglického jazyka v bakalářských studijních programech FEKT, FIT a FP".

Foto v galerii


Linguistic Analysis of Scientific Technical Texts

Ústav jazyků FEKT pořádal 12. února 2003 celoškolský seminář VUT na téma:

"Linguistic Analysis of Scientific Technical Texts"

Předmětem analýzy je byl diskurz vědeckých elektrotechnických textů z pohledu jejich formátu, stylu, lexikální density odborných termínů, lexikální koheze a vhodných cílových skupin recepientů.


Jazyková politika na vysokých školách nefilologického zaměření

7. června 2001 se konal v Centru VUT na Antonínské 1 seminář s názvem "Jazyková politika na vysokých školách nefilologického zaměření", kterého se zúčastnilo 38 zástupců jazykových kateder českých univerzit. Seminář byl pořádán v návaznosti na Evropský rok jazyků.

Hlavními tématy přednesených příspěvků i diskuse byly status jazykových kateder na vysokých školách nefilologického zaměření a potřeba jazykové přípravy orientované na profesní dovednosti jednotlivých oborů a místo jazykových kateder v přípravě studentů vzhledem k jejich speciálním profesním potřebám. Diskutovalo se i o cílové standardizaci jazykové výuky a jazykovém profilu absolventa vysoké školy nefilologického zaměření. Jako nejdůležitější cíl jazykové výuky na vysokých školách nefilologického zaměření se zúčastněným zástupcům jazykových ústavů jeví vybavení studentů speciálně profesní znalostí nejméně jednoho cizího jazyka, což zhodnocuje jejich oborové vzdělání a zvyšuje šance na jejich dobré uplatnění na trhu práce jak českém, tak i zahraničním. Absolvent vysoké školy by měl samozřejmě ovládat jeden až dva cizí jazyky tak dobře, aby je mohl používat ve své profesi, a to nejen obecně.

Konkrétní závěry semináře byly zaslány komisi pro jazykové vzdělávání Rady vysokých škol.

Foto účastníků semináře

 

 

 

Aktualizováno: 20.7.2011 11:14      Obsah: Mgr. Trávníček      Připomínky: webmaster@feec.vutbr.cz