Zpět na hlavní stránku Zařazení stránky mezi oblíbené Převede stránku do tisknutelné podoby Czech English
obr ustav

 
 

Informace o ústavu

Ústav jazyků jako samostatný útvar vznikl na FEI (Fakulta elektrotechniky a informatiky) v roce 1990 rozdělením tehdejší rektorátní katedry jazyků. Od vzniku samostatné Fakulty informačních technologií (2001) Ústav jazyků vyučuje angličtinu v bakalářských programech FIT a také v doktorském programu FIT. V roce 2004 se stala součástí Ústavu jazyků pedagogicko-ekonomická sekce, která nabízí studium všeobecně vzdělávacích předmětů v oblasti společenských věd - pedagogiky, psychologie a ekonomie.

info: Znalost cizích jazyků - nezbytná součást kvalifikace

Ústav jazyků v současnosti zabezpečuje výuku cizích jazyků na FEKT, FPFIT, přičemž převládá výuka anglického jazyka. Kromě toho ještě nabízíme kurzy ruštiny, němčiny a španělštiny pro vlastní program Angličtina v elektrotechnice a informatice. Vedle pedagogické činnosti se ústav zaměřuje na výzkum v oblastech lingvistiky a výuky odborné angličtiny.

Ústav jazyků vyučuje angličtinu ve všech bakalářských i magisterských programech na FEKT. Pro bakalářské programy jsou připraveny kurzy XAN4 Angličtina pro středně pokročilé a XAEI Angličtina pro inženýrství. V magisterských programech vyučujeme kurz MEFE Angličtina pro život. Také doktorandi mohou absolvovat kurz speciální profesní a akademické angličtiny.

Od roku 2012 garantujeme a vyučujeme ve vlastním filologickém programu Angličtina pro elektrotechniku a informatiku.

Absolventi tohoto programu mohou jít přímo do praxe jako komunikační specialisté v elektrotechnických firmách, writeři, střední management u firem s mezinárodní účastí apod. Mohou také pokračovat v navazujících magisterských programech na různých fakultách VUT, MU a jinde.

Přes deset let vyučujeme obchodní angličtinu na Fakultě podnikatelské a od akademického roku 2016/17 jsme převzali výuku angličtiny ve všech bakalářských a magisterských programech FP.

Obsah kurzů v technických a podnikatelských programech se specializuje na profesní variety angličtiny a připravuje studenty na využití angličtiny v jejich budoucím povolání.

Osnovy všech kurzů jsou průběžně inovovány a založeny na výzkumu odborné angličtiny, na dalším vzdělávání pedagogů a nejnovějších možnostech obohacení výuky pomocí didaktické techniky a médií.

Výzkum se soustřeďuje na angličtinu jako odborný jazyk a to zejména v oblasti pragmatiky, překladu, lexikologie a sociolingvistiky.

Od akademického roku 1997/98 nabízí Ústav jazyků pro studenty placené kurzy angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé, protože kurzy této pokročilosti už nejsou součástí studijních plánů.

Umístění

Sekretariát, pracovny a šest ústavních učeben se nachází na Technické 10, 616 00 Brno.

Vybavení

  • multimediální jazykové učebny
  • elektronické výukové texty

 

 

 

 

Aktualizováno: 7.2.2017 13:10      Obsah: Mgr. Trávníček      Připomínky: webmaster@feec.vutbr.cz