Zpět na hlavní stránku Zařazení stránky mezi oblíbené Převede stránku do tisknutelné podoby Czech English
obr vyuka

 
 

zpět :  výuka

Jazykové kurzy nabízené studentům FIT VUT v Brně

Organizace výuky jazyků na FEKT VUT

Ústav jazyků FEKT VUT v Brně zajišťuje pro studenty FIT následující výuku:


Jazykové studium pro studenty bakalářského studijního programu na FIT

Studenti prvního ročníku bakalářského studia FIT VUT začínají studovat anglický jazyk v letním semestru. Podle své pokročilosti mohou studovat anglický jazyk jeden až čtyři semestry, přičemž jejich povinností je složit do konce bakalářského studia zkoušku BAN4 nebo AIT.

Poznámka: Před registrací jazykového kurzu je nutné, aby studenti prvního ročníku bakalářského studia absolvovali rozřazovací jazykový test, umístěný na adrese www.vutbr.cz/jazyk/. Podle výsledků získaných v tomto testu si studenti zaregistrují kurz odpovídající pokročilosti.

Ti studenti druhého a vyšších ročníků bakalářského studia FIT VUT, kteří vzhledem ke svým znalostem nepotřebují 4 semestry výuky anglického jazyka na vykonání zkoušky BAN4 a přitom si přejí dále pokračovat ve studiu jazyka, mohou si po jejím absolvování podle svého zájmu a svých kreditových možností zaregistrovat do rozsahu čtyř semestrů buď specializovanou angličtinu, nebo jeden z dalších nabízených jazyků (španělštinu).


Jazykové studium pro studenty magisterského studijního programu na FIT

Studenti magisterského studijního programu na FIT VUT v Brně si vyberou jeden z předmětů, které jsou nabízeny v tomto studijním programu.


Jazykové studium pro studenty doktorského studijního programu na FIT

Vedle předmětů pro studenty bakalářského a magisterského studia Ústav jazyků též nabízí specializovaný jazykový kurz pro studenty v doktorském studiu. Podmínkou pro registraci tohoto předmětu je znalost anglického jazyka na úrovni střední pokročilosti.


Každý předmět z nabídky je zakončený zápočtem a zkouškou při splnění podmínky úspěšného zvládnutí semestrálního testu a úspěšného vykonání zkoušky samotné. Podrobné informace o každém z předmětů nabízených studentům se nacházejí v Informačním systému VUT v kartách jednotlivých předmětů.

Zápis do jazykových kurzů je elektronický v rámci Informačního systému VUT.

 


Nabídka jazykových kurzů pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu na FIT VUT v Brně

Angličtina - standardní kurzy

BAN1  Mírně pokročilí 1 Z / L 3 kredity  dr. Baumgartnerová
BAN2  Mírně pokročilí 2 Z / L 3 kredity  dr. Baumgartnerová
BAN3  Středně pokročilí 1 Z / L 3 kredity  dr. Baumgartnerová
BAN4  Středně pokročilí 2 Z / L 3 kredity  Mgr. Sedláček

Angličtina - specializované kurzy

AEU  Angličtina pro Evropu Z / L 3 kredity  dr. Smutný
JA3  Angličtina: konverzace Z / L 3 kredity  Mgr. Walek
AIT  Angličtina pro IT Z / L 3 kredity  Mgr. et ing. Ellederová

Španělština

JS1  Španělština pro začátečníky Z - L 6 kreditů  dr. Borecká

Poznámka:
Absolvování kurzů španělského jazyka a složení příslušných zkoušek nenahrazuje povinnou zkoušku z jazyka anglického.


Nabídka jazykového kurzu pro doktorské studium na FIT VUT v Brně

Angličtina

JA6D  Angličtina pro doktorandy Z - L  doc.PhDr. Krhutová, PhD.

 

Vysvětlivky
Z/L     - zimní nebo letní semestr
Z - L   - zimní a letní semestr

 

Obsah:
PaedDr. Alena Baumgartnerová, pedagogický poradce UJAZ FEKT pro FIT VUT v Brně

 


 

 

 

Aktualizováno: 29.3.2018 10:13      Obsah: PaedDr. Alena Baumgartnerová      Připomínky: webmaster@feec.vutbr.cz