Zpět na hlavní stránku Zařazení stránky mezi oblíbené Převede stránku do tisknutelné podoby Czech English
obr vyzkum

 
 

Výzkum

Výzkumné projekty

 • Krhutová, M. Řešitel rozvojového projektu Rozvoj výuky cizích jazyků, zejména angličtiny - 3. etapa.
 • Krhutová, M. Řešitel projektu Fondu rozvoje vysokých škol Multimediální jazykové učebny.
 • Neuwirthová, L. Účast v projektu Leonardo da Vinci CZ/06/B/F/PP-168022 E-Learning Distance Interactive Practical Education.
 • PhDr. Krhutová, M., PhD. Standardizace výuky anglického jazyka a dalších cizích jazyků v bakalářských studijních programech FEKT, FIT a FP, RB9950003614
 • PhDr. Krhutová, M., PhD., PhDr. Neuwirthová, L. MSM0021630503 "New Trends in Microelectronic Systems and Nanotechnologies", hlavní řešitel Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., jazyková podpora.
 • PhDr. Borecká, M. Účast v rozvojovém projektu MŠMT Rozvoj distančních a kombinovaných forem vzdělávání, v r.2005, jazyková podpora.
 • PhDr. Borecká, M. Účast v mezinárodním grantu Leonardo IST Requalification of Disabled Persons, č.CZ/04/B/F/NT 168025, jazyková podpora.
 • PhDr. Malíková, D. MSMOO 21630516 ´Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmínkách trvale udržitelného rozvoje´, účast v projektu.
 • PhDr. Malíková, D., PhDr. Neuwirthová, L. B213 RB 9950003614 ´Integrační projekt rozvoje výuky v anglickém jazyce, zvyšování jazykové kompetence včetně internacionalizace studijních programů´ , Podprogram 2a,d ´Standardizace výuky anglického jazyka a dalších cizích jazyků v bakalářských studijních programech FEKT, FIT a FP´, účast v projektu.
 • PhDr. Malíková, D. Leonardo da Vinci CZ/02/B/F/LA-1340437 - Writing Professional English.
 • PhDr.Krhutová ,PhD., PhDr.Malíková D.,Mgr.Malíková J.,PhDr.Neuwirthová L.:Projekt: Příprava pomůcek a studijních textů v angličtině pro vybrané předměty bakalářského studijního programu. RB 99 400 13
 • PhDr.Neuwirthová L. Interactive and Unified E-Based Education and Training in Electrical Engineering, Leonardo da Vinci CZ/02-134009
 • Mgr.Matoušková J.: Projekt FRVŠ Počítačové učebny ústavu matematiky a ústavu jazyků, řešitel doc. RNDr. Zdeněk Šmarda, CSc.
 • " PhDr.Malíková, D., PhDr.Neuwirthová, L., PhDr.Krhutová,M.PhD. Výzkum mikroelektronických systémů a technologií, řešitel Prof. Radimír Vrba.
 • PhDr. Borecká, M. Výzkum informačních a řídících systémů, řešitel Prof. Jan M. Honzík, FIT VUT.
 • PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. předložila disertační práci Výzkum odborného jazyka: The Language of Electrical Engineering as a Special Province.
 • English for Specific Purposes in the Czech Republic
  Britská rada, Praha, PhDr. Ludmila Neuwirthová
 • The Europeanization of English Language Teaching at VUT Grant VUT na podporu vzdělávání, 2001, PhDr. Milena Krhutová, Ph.D.
 • Spolupráce na projektu CEZ J22/98:262200012, PhDr. Marcela Borecká
 • Spolupráce na projektu GA ČR projekt č. 102/99/1663, PhDr. Ludmila Neuwirthová
 • Spolupráce na projektu Phare Multi-Country Programme in Higher Education, European Dimension of Institutional Quality Management, PhDr. Milena Krhutová, Ph.D.
 • TRANSKELT - Řízení vzdělávacích projektů (výuka angličtiny) v období transformace školství - projekt Britské rady akreditovaný MŠMT ČR, PhDr. Ludmila Neuwirthová
 • Polyfunkční učebna-laboratoř profesních komunikativních dovedností - posudek na projekt pro Agenturu Rady vysokých škol FRVŠ, PhDr. Krhutová, Ph.D.
 • Writing Professional English
  Projekt Leonardo da Vinci CZ/02/B/F/LA-134043 (koordinátor PhDr. Zuzana Svobodová, FSI Brno) - PhDr. Dagmar Malíková
 • Interactive and Unified E-Based Education and Training in Electrical Engineering
  Projekt Leonardo da Vinci CZ/02/B/F/PP-134009 (koordinátor Prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc., UVEE) PhDr. Ludmila Neuwirthová
 • Technická podpora jazykového vzdělávání
  Grant VUT na podporu vzdělávání, 2002, PhDr. Milena Krhutová, Ph.D.
 • TRANSkELT - Řízení vzdělávacích projektů (výuka angličtiny) v období transformace školství
  Projekt Britské rady akreditovaný MŠMT ČR pod č.j. 22380/2001-25-111. 22.10.2001-30.4.2002. PhDr. Ludmila Neuwirthová
 • Výzkum mikroelektronických systémů a technologií
  MSM262200022 (řešitel Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., UMEL) - PhDr. Milena Krhutová, Ph.D., PhDr. Dagmar Malíková, PhDr. Ludmila Neuwirthová

Konference - příspěvky

2008

 • Borecká, M. Teaching English and Spanish for General and Specific Purposes to Engineering Students. Přednáška na 11. mezinárodní konferenci Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century. Jagelonská univerzita, Krakov, Polsko, 23. - 25.4.2008.
 • Sedláček, P. Multicultural Canadian Cities. Přednáška v rámci 4. mezinárodní letní školy Europe and Canada: Contemporary Issues. Univerza v Mariboru, Maribor, Slovinsko, 28.6.- 12.7.2008.
 • Smutný, M. English Compound Substantives and Their Czech Equivalents. Přednáška na 11. mezinárodní konferenci Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century. Jagelonská univerzita, Krakov, Polsko, 23. - 25.4.2008.

2007

 • Krhutová, M. Pragmatic Aspects of English for Engineering. Příspěvek na mezinárodní konferenci International Conference on Engineering Education 2007, Portugalsko, Coimbra, 3.-7.9.2007, ISBN 978-972-8055-14-1.
 • Neuwirthová, L. Constructing a Foreign Language Standard for Technically-Oriented Universities. Příspěvek na mezinárodní konferenci International Conference on Engineering Education 2007, Portugalsko, Coimbra, 3.-7.9.2007, ISBN 978-972-8055-14-1.
 • Neuwirthová, L. Evropská kompatibilita jazykového vzdělávání na FEKT VUT v Brně. Příspěvek na Pedagogické konferenci FEKT VUT v Brně, 13.2.2007, ISBN 978-80-214-3392-2.
 • Pálková, H.; Svobodová, V. Engineering Ethics. Příspěvek na mezinárodní konferenci International Conference on Engineering Education 2007, Portugalsko, Coimbra, 3.-7.9.2007, ISBN 978-972-8055-14-1.

2006

 • Baumgartner, L. Fremsprachenausbildung für Ingenieure (Am Beispiel der deutschen Sprache). Příspěvek na mezinárodní konferenci 35th International IGIP Symposium, Talin, Estonsko, 18.-21.9.2006, ISBN 9985-59-646-3.
 • Borecká, M. Success at Teaching English and Spanish for General and Specific Purposes to Engineering Students. Příspěvek na celosvětové konferenci 9th International Conference on Engineering Education ICEE-2006, San Juan, Puerto Rico, USA, 21.-30.7.2006, ISBN 1-58874-648-8.
 • Froehling, K. Impressions of Canada by German Internees and Canadian Impressions of Them During the Second World War. Příspěvek na mezinárodní konferenci 4th International Conference of the Central European Association for Canadian Studies, Debrecen, Maďarsko, 27.-29.10.2006.
 • Krhutová, M. The Appropriate English for Engineering Qualifications. Příspěvek na celosvětové konferenci 9th International Conference on Engineering Education ICEE-2006, San Juan, Puerto Rico, USA, 21.-30.7.2006, ISBN 1-58874-648-8.
 • Langerová, P. Raising efficiency in teaching mathematics in non-English speaking countries: an electronic bilingual dictionary of mathematical terminology. Příspěvek na mezinárodní konferenci 3rd International Conference on Teaching Mathematics at the Undergraduate Level, Istanbul, Turecko, 30.6.-5.7.2006, s. 1-5, ISBN 0471072709.
 • Malíková, D. Development of Professional Writing Skills in English in Engineering Education. Příspěvek na mezinárodní konferenci 35th International IGIP Symposium, Talin, Estonsko, 18.-21.9.2006, ISBN 9985-59-646-3.
 • Malíková, J. Adopting an E-learning Strategy as a Tool for Successful Language Learning. Příspěvek na mezinárodní konferenci 35th International IGIP Symposium, Talin, Estonsko, 18.-21.9.2006, ISBN 9985-59-646-3.
 • Neuwirthová, L. Academic Foreign Language Standard in Electrical Engineering. Příspěvek na mezinárodní konferenci Languages for Specific Purposes in Higher Education: Searching for Common Solutions, FSI VUT v Brně, 24.-25.11.2006, s. 160-169, ISBN 80-214-3213-6.
 • Pálková, H. Issues of Social Skills of Teachers-Engineers. Příspěvek na mezinárodní konferenci 35th International IGIP Symposium, Talin, Estonsko, 18.-21.9.2006, ISBN 9985-59-646-3.

2005

 • Baumgartner, L.: Fachsprache der Elektrotechnik In Sborník příspěvků z konference ProfiLingua 2005. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005, s. 180-184 - 184, ISBN 80-7043-424-4.
 • Baumgartner, L.: Mezinárodní konference ProfiLingua 2005: Powerpoint prezentace: Fachsprache Technik-praxisorientierter Kurs fuer Studenten an der Fakultaet fuer Elektrotechnik und Kommunikationstechnologien an der TU Bruenn.Plzeň,7.-9.9.2005.
 • Baumgartner, L.: Mezinárodní seminář: "Empirical Perspectives on CLIL and Immersion Classrooms, Vídeň 8.-9.7.2005. Příspěvek: Fremdsprachenausbildung und die fehlende Vergleichbarkeit des akademischen Niveaus auf der Fremdsprachenebene (am Beispiel der deutschen Sprache als Fremdsprache an den technischorienierten Hochschulen in Tscheien).
 • Baumgartner, L.: Změněná pozice výuky německého jazyka v důsledku akcentace jazyka anglického - příspěvek na semináři "Podíl jazykových ústavů na internacionalizaci studijních programů na VUT" pořádaném UJAZ FEKT VUT, Brno, 25.11.2005
 • Baumgartnerová, A.: Izmeněnyj statut ruskovo jazyka v těchničeskich universitětach. In Sborník příspěvků z konference ProfiLingua 2005. Profilingua 2005. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005, s. 280-282 - 282, ISBN 80-7043-424-4.
 • Baumgartnerová, A.: Mezinárodní seminář:Empirical Perspectives on CLIL and Immersion Classrooms,Vídeň 8.-9.7.2005. Prezentace:CLIL Application in Tertiary Education
 • Baumgartnerová, A.: Pohled na zkušenosti s obnovenou výukou ruského jazyka na FEKT VUT. Příspěvek na semináři "Podíl jazykových ústavů na internacionalizaci studijních programů na VUT" pořádaném UJAZ FEKT VUT,Brno,25.11.2005.
 • Baumgartnerová, A.: Profilingua 2005: Mezinárodní konference, Plzeň 7.9.-9.9.2005. Příprava a vedení workshopu: Opyt prepodavanija ruskovo jazyka v těchničeskom universitětě
 • Borecká, M. La enseñanza del español como lengua extranjera na mezinárodní konferenci Primer Congreso Internacional FIAPE: Español, lengua de futuro,Toledo, ES, 20.3.-23.3.2005, ISSN:1697-9346, Biblioteca virtual redELE.
 • Borecká, M. Španělština pro technicky orientované studenty, původní příspěvek na semináři Podíl jazykových ústavů na internacionalizaci studijních programů na VUT, ÚJAZ FEKT, 25.11.2005
 • Froehling, Kenneth: "Asterisk (*) on Honesty: the Tragedy of Roger Maris." In Proceedings of the Eighth Conference of English, American and Canadian Studies, roč. 4, s. 193-199, February 2-4, 2005, ISBN 80-210-3836-5.
 • Krhutová, M., Malíková, D. The Role of ELT in Internationalization of Structured Engineering Study Programmes´, konference ICEE 2005, Gliwice, Polsko, 25.-27.2005.
 • Malíková, D. ´Self-study support for Bachelor´s students´, VUT seminar ´Podíl jazykových ústavů na internacionalizaci studijních programů na VUT´, Brno, 25 November 2005.
 • Neuwirthová, L. Foreign Language Standards as a Framework for University Language Courses. Osmá mezinárodní konference CercleS "Univerzitní jazyková centra: Rozšíření obzorů, nové možnosti spolupráce". Bratislava: CercleS, 2005, s. 25-34, ISBN 80-88982-92-8.
 • Neuwirthová, L. Standardization of Foreign Language Teaching and Learning in Engineering Education. Vyžádaná přednáška na semináři VUT "Podíl jazykových ústavů na internacionalizaci studijních programů na VUT", Brno 2005.
 • Trávníček, J. "Elektronické opory pro bakalářské studium." Příspěvek na semináři "Podíl jazykových ústavů na internacionalizaci studijních programů na VUT" pořádaném UJAZ FEKT VUT,Brno,25.11.2005.

2004

 • Baumgartner L. Fachsprachliche Standards Berufsorientierung des Fremdspracheunterrichts Mezinárodní konference Lingua Germanica, Plzeň, září 2004
 • Froehling,Kenneth:"The 'tourtiere'and Its link to One's French Canadian Heritage. 3. mezinárodní konference středoevropských kanadistů,"Place and Memory in Canada:Global Perspectives,"Krakov, Polsko, 30.4 -3.5. 2004
 • Krhutová M. Specific Features of English for Electrical Engineering. 8th Cercles International Conference "University Language Centres: Broadening Horizons, Expanding Networks".Univerzita Komenského,Bratislava,SR. Září 2004
 • Krhutová M. Specific Stylistic Features of English of Electrical Engineering. Mezinárodní konference Engineering Education and Research "Progress through Partnership" i-NEER,Ostrava
 • Krhutová M., Malíková D. "English as a Language of Professionals in Science and Technology", "English is not enough":Mezinárodní konference o jazykovém vzdělávání, Olomouc.
 • Malíková D. An Effective Tool for Technical/Scientific Writing in English. Mezinárodní konference on Engineering Education and Research "Progress through Partnership" i-NEER Olomouc,červen 2004.
 • Neuwirthová L. Foreign Language Standards as a Framework for University Language Centres. 8th Cercles International Conference "University Language Centres: Broadening Horizons, Expanding Networks".Univerzita Komenského,Bratislava,SR. Září 2004
 • Neuwirthová L. Standardizing Foreign Language Knowledge in Electrical Engineering Education. Mezinárodní konference Engineering Education and Research "Progress through Partnership" i-NEER,Ostrava,2004
 • Neuwirthová L. - členka výboru pedagogické konference FEKT VUT Brno "Zkušenosti se strukturovaným studiem", Brno,únor 2004

2003

 • Neuwirthová, L. Foreign Language Standards at a Technical University. 32. Symposium mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku. Karlsruhe, Spolková republika Německo: 2003, s. 246-248, ISBN 3-00-012081-5.
 • Krhutová, M. The Language of Electrical Engineering. 32. Symposium mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku. Karlsruhe, Spolková republika Německo: IGIP, 2003, s. 228-458, ISBN 3-00-012081-5.
 • Borecká, M. An Innovated ESP Course in Reading Skills for Tertiary Education. Mezinárodní konference iNEER, Valencie, Španělsko, 2003, ISBN 84-600-9918-0.
 • Malíková, D. What Do They Actually Need? - Integration of Languages in the Engineering Curricula. Mezinárodní konference iNEER, Valencie, Španělsko, 2003, ISBN 84-600-9918-0.
 • Neuwirthová, L. Scientific Literacy and Teaching ESP. IATEFL ESP SIG Newsletter, ISSN 1026-4032, roč. 23, č. 7/2003.

2002

 • Krhutová M. : Lexical Cohesion in English Scientific Electrotechnical Texts. In Proceedings of the 7th Conference of English, American and Canadian Studies, Brno, 10-12 September, 2002 (in press)
 • Froehling, K.: Canadian Media Commentary on Resurgent Anti-Semitism and Israel in the 21st Century. In Proceedings of the 7th Conference of English, American and Canadian Studies, Brno, 10-12 September, 2002 (in press)
 • Baumgartnerová, A.: A Questionnaire as a Supportive Evaluation in ESP at University of Technology. SPECTRUM 2000; November 2002, p.15-16. ISBN 80-238-9358-0.

2001

 • Froehling: Mezinárodní konference středoevropských Kanaďanů: "Individual and Community Canada in the 20th Century,
  příspěvek: The Regionalization of Canadian Federal Elections and The Decline in Voter Turnout,
  říjen, Bukurešť.
 • Krhutová: Mezinárodní sympozium "Ingenieurpädagogik 2001 Lust am Lehren, Lust am Lernen
  příspěvek: Students of Engineering and their Language Education,
  Klagenfurt, 2001.

2000

 • Krhutová: Mezinárodní konference asociace učitelů živých jazyků: Language Teaching at the Dawn of the 21st century: The Challenges of Plurality,
  příspěvek: The Status of Languages at a Technical University,
  červenec,Paříž.
 • Neuwirthová: Mezinárodní konference asociace učitelů živých jazyků: Language Teaching at the Dawn of the 21st century: The Challenges of Plurality,
  příspěvek: Teaching Language for Specific Purposes,
  červenec,Paříž.
 • Baumgartnerová: Mezinárodní konference ATECR, Plzeň,
  příspěvek: A questionnaire as a supportive evaluation in ESP at Technical University,
  září, Plzeň.
 • Borecká: Mezinárodní konference ATECR, Plzeň,
  příspěvek: A specialized course on reading skills,
  září, Plzeň.

1998

 • Neuwirthová: Mezinárodní konference : ESP Challenges,
  příspěvek: The Proportion of ESP vs. General Knowledge,
  Trnava, červen 1998

1995

 • Krhutová: Mezinárodní konference English for Specific Purposes,
  příspěvek: Self-Access centre: A new alternative in ELT,
  Praha.
 • Neuwirthová: Mezinárodní konference English for Specific Purposes,
  příspěvek: English language testing at the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science in Brno,
  Praha.

1994

 • Krhutová, Neuwirthová: Mezinárodní konference o ESP,
  příspěvek: The Influence of a credit systém on ESP at the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science,
  Banská Bystrica.

Spolupráce

Spolupráce v České republice

 • Britská rada, Národní 10, Praha 1
 • Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží, Praha
 • SGUN, Heroldovy Sady 1, Praha 10
 • MZK-Osterreich-Bibliothek, Solniční 12, Brno
 • MZK-Německá knihovna, Solniční 12, Brno
 • Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Praha
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, MU Brno
 • Katedra anglického jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, MU Brno
 • Jazykové centrum, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, MU Brno
 • Centrum jazykového vzdělávání, Přírodovědecká fakulta, MU Brno
 • Katedra jazyků, Právnická fakulta KU, Praha
 • Katedra jazyků, Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha
 • Katedra jazyků, Strojní fakulta ČVUT, Praha
 • Katedra jazyků, Stavební fakulta ČVUT, Praha
 • Ústav aplikované jazykovědy, Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity, Plzeň
 • Katedra aplikované lingvistiky, Fakulta informatiky a managementu, Hradec Králové
 • Ústav jazyků, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati, Zlín
 • Ústav jazyků, Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské, Ostrava
 • Katedra jazyků, Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
 • Ústav jazykové přípravy, Vojenská akademie Brno
 • Státní jazyková škola v Brně, Kotlářská 9
 • Asociación de Profesores de Espaňol, República Checa, Ústav románských jazyků FF UK, Praha
 • Odborný jazykový poradce pro vzdělání při MŠMT a španělské ambasádě, Praha
 • Asesoria y Centro de recursos, la Embajada de Espaňa, Pevnostní 9, Praha
 • Technologické centrum Akademie věd České republiky, Rozvojová 135, Praha
 • Národní vzdělávací fond, Václavské nám. 43, Praha 1
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 

Spolupráce v zahraničí

 • Katedra anglistiky a amerikanistiky FF, Univerzita Vídeň, Rakousko
 • Katedra jazyků FEI STU Bratislava, Slovensko
 • Goethe-Institut, Helene-Weber-Alle 1, D-80604 Mnichov, Spolková republika Německo
 • Friedrich-Ebert-Stiftung, Hiroshimastrasse 17, Berlín, SRN
 • Bruecke/Most-Stiftung zur Foerderung der deutsch-tschechischen Verstaendigung und Zusammenarbeit, Reinhold-Becker-Stra3e 5, 01277 Dresden-Blasewitz, SRN
 • Ost-West-Kolleg, Willy-Brandt-Stra3e 1, 50321 Bruehl. SRN
 • Max Hueber-Verlag, Max-Hueber-Stra3e 4, 85737 Ismaning, SRN

Návštěvy členů ústavů u jiných institucí

 • Kenneth Froehling, M.A.: přednášející kurzu The Canadian Political System since Confederation na Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Bucharest, 10-14 dubna 2006
 • Mgr. Ladislav Baumgartner: Goethe-Institut, postgraduální seminář L3.2 "Deutschland im Wandel",
  München/Leipzig, Spolková republika Německo, červenec 2000
 • Mgr. Ladislav Baumgartner: postgraduální seminář "Rechtsextremismus und Rassismus in Deutschland",
  Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlín, Spolková republika Německo, červen 2001.
 • Mgr. Jana Hofmanová: Evropské středisko pro cizí jazyky, Graz,
  Rakousko, září 2001.
 • PhDr. Milena Krhutová: katedra jazyků, Univerzita Klagenfurt,
  Rakousko, září 2001
 • Mgr. Ladislav Baumgartner: Bruecke/Most-Stiftung zur Foerderung der deutsch-tschechischen Verstaendigung und Zusammenarbeit,seminář "Die deutsch-tschehischen Bezihungen als Thema der politischen Bildung", Bruehl, Spolková republika Německo, 21.5.-24.5.2002
 • PhDr. Milena Krhutová, Ph.D., Mgr. Jana Matoušková: katedra anglistiky a amerikanistiky, Univerzita Vídeň, Rakousko, 4.11.-7.11.2002

Členství v mezinárodních organizacích a společnostech

 • PhDr. Milena Krhutová, Ph.D., IATEFL (The International Association of Teachers of English as a Foreign Language) 3 Kingsdown Chambers, Whitstable, Kent, CT5 2DJ, England
 • PhDr. Milena Krhutová, Ph.D., ELTeCS (The English Language Teaching Contacts Scheme),Londýn, England
 • PhDr. Milena Krhutová, Ph.D., IGIP (Internationalen Gesellschaft für Ingenieurpädagogik)
 • PhDr. Ludmila Neuwirthová, IATEFL (The International Association of Teachers of English as a Foreign Language) 3 Kingsdown Chambers, Whitstable, Kent, CT5 2DJ, England
 • PhDr. Ludmila Neuwirthová, ELTeCS (The English Language Teaching Contacts Scheme)
 • PhDr. Milena Krhutová, Ph.D., IATEFL (The International Association of Teachers of English as a Foreign Language), 3 Kingsdown Chambers, Whitstable, Kent, CT5 2DJ, England
 • PhDr. Milena Krhutová, Ph.D., ELTeCS (The English Language Teaching Contacts Scheme), Londýn, Anglie
 • PhDr. Milena Krhutová, Ph.D., IGIP (Internationalen Gesellschaft fuer Ingenieurpaedagogik)
 • PhDr. Marcela Borecká: Asociación de profesores de espanol, Praha
 • PhDr. Ludmila Neuwirthová, IATEFL (the International Association of Teachers of English as a Foreign Language), 3 Kingsdown Chambers, Whitstable, Kent, CT5 2DJ, England
 • PhDr. Ludmila Neuwirthová, ELTeCS (The English Language Teaching Contacts Scheme), Londýn, Anglie
 • PhDr. Ludmila Neuwirthová, CercleS (European Confederation of Language Centres in Higher Education) - CASAJC (Česká a slovenská asociace učitelů CJ na vysokých školách), Strasbourg, Praha, Bratislava
 • PhDr. Ludmila Neuwirthová, Association of Teachers of English of the Czech Republic, Praha
 • PhDr. Marcela Borecká, Asociace učitelů angličtiny ČR (ATECR)

Jiné aktivity

 • Neuwirthová, L. Dokončení doktorského programu ve studijním oboru Pedagogika na MU Brno. Obhajoba disertační práce Standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách technického zaměření. Získání akademického titulu Ph.D., 16.11.2006
 • "Implementace Evropského jazykového portfólia na vysoké školy". Program mezinárodní konfederace CercleS (European Confederation of Language Centres in Higher Education) schválený v roce 2002 Radou Evropy. PhDr. L. Neuwirthová: členka celorepublikové komise tohoto programu a koordinátorka pro FEKT VUT Brno.
 • Výběrové členství v celorepublikové organizaci metodiků angličtiny, sekce English for Specific Purposes. "Teacher Educators Networking Directory", British Council, Czech Republic: PhDr. L. Neuwirthová
 • PhDr.L.Neuwirthová: členka výboru pedagogické konference FEKT VUT v Brně "Zkušenosti se strukturovaným studiem". Brno, 12. února 2004
 • Tvorba elektronických textů a skript určených ke zpřístupnění studentům UJAZ na www stránkách ústavu: Mgr. L. Baumgartner, PaeDr. A. Baumgartnerová, PhDr. M. Borecká, Mgr. J. Hofmanová, PhDr. D. Malíková, PhDr. L. Neuwirthová
 • Úspěšná příprava studentů k nejrozšířenější mezinárodní cambridgeské zkoušce First Certificate in English, Mgr. J. Matoušková, K. Froehling, M.A.
 • Organizace a vedení Všeobecné státní zkoušky z německého jazyka včetně vydání Vysvědčení o státní všeobecné jazykové zkoušce. Mgr. D. Zavřelová, Mgr. L. Baumgartner, PhDr. M. Krhutová, Ph.D.
 • Krhutová, M.: čtvrtý ročník doktorského studia na Ústavu anglistiky a amerikanistiky MU v Brně, "The Language of Electrotechnical Engineering and Computer Science as a Special Province"
 • Matoušková, J.: třetí ročník doktorského studia na Ústavu anglistiky a amerikanistiky MU v Brně, "Lexical and Stylistic Features of Czech and English Texts"
 • Neuwirthová, L.: druhý ročník doktorského studia na Ústavu pedagogiky MU v Brně, "Problematika standardů v cizojazyčné výuce na vysokých školách technického zaměření"
 • Malíková, D.: vyžádaná účast na semináři First Certificate Exams and Business English "Preparing for Exams and for Real Life", Cambridge University Press, 6.6.2002, Brno
 • Neuwirthová, L.: vyžádaná účast na semináři "The University Modern Languages Certificate UNIcert", JC FF UK Praha, 8.11.2002
 • Borecká, M.: jazyková podpora pro Skupinu průmyslové automatizace, FEKT VUT, Brno
 • Borecká, M.: odborná asistence u mezinárodních Cambridge zkoušek syndikátu UCLES EFL, Velká Británie, pro jeho centrum při Britské radě v Brně
 • Borecká, M.: odborná asistence při Státní jazykové zkoušce v rámci spolupráce se Státní jazykovou školou v Brně, Kotlářská 9
 • Malíková, D.: odborná asistence při Státní jazykové zkoušce v rámci spolupráce se Státní jazykovou školou v Brně, Kotlářská 9
 • Malíková, D.: překladatelská činnost pro děkanát FEI VUT a rektorát VUT
 • Neuwirthová, L.: člen Vědecké rady Ústavu jazykové přípravy Vojenské akademie v Brně
 • Neuwirthová, L.: vyžádaný oponentní posudek na interní vědecký úkol č. UJPv05-44p04 tvořící část výzkumného záměru Ústavu jazykové přípravy VA v Brně: Srovnání angličtiny a španělštiny pro usnadnění výuky španělštiny . 14.2.2002
 • Organizace celorepublikového semináře "Jazyková politika na vysokých školách nefilologického zaměření"
 • Krhutová M.: úvodní referát "Status jazykových kateder na vysokých školách nefilologického zaměření"
  na semináři pořádaném ÚJAZ FEI VUT v Brně, 7.června 2001
 • Neuwirthová L.: původní příspěvek "Jazyková výuka pro specifické potřeby různých profesních oblastí na vysokých školách nefilologického zaměření"
  na semináři pořádaném ÚJAZ FEI VUT v Brně,7.června 2001
 • Krhutová M.: doktorské studium na Ústavu anglistiky a amerikanistiky MU v Brně, "The Language of Electrotechnical Engineering and Computer Science as a Special Province"
 • Matoušková J.: doktorské studium na Ústavu anglistiky a amerikanistiky MU v Brně, "Lexical and Stylistic Features of Czech and English Texts"
 • Neuwirthová L.: doktorské studium na Ústavu pedagogiky MU v Brně, "Problematika standardů v cizojazyčné výuce na vysokých ąkolách technického zaměření"
 • Hofmanová J.: původní příspěvek "The Language Teaching Systems at the Language Department of Brno Faculty of Electrical Engineering and Computer Science" na mezinárodním semináři "Den otevřených dveří Evropského střediska pro cizí jazyky",
  Graz, Rakousko, září 2001
 • Neuwirthová L.: získání členství v celorepublikové organizaci metodiků angličtiny, sekce zaměřená na výuku jazyka pro specifické účely. "Teacher Educators Networking Directory"
 • Krhutová M.: organizační výbor semináře Britské rady "ICT Training Seminar",květen 2001,laboratoř Ústavu mikroelektroniky FEI VUT
 • Malíková D.: překladatelská činnost pro děkanát FEI VUT a rektorát VUT
 • Baumgartner L.: překladatelská činnost pro děkanát FEI VUT
 • Neuwirthová L.: člen Vědecké rady Ústavu jazykové přípravy Vojenské akademie v Brně

 

 

 

Aktualizováno: 13.2.2009 08:01      Obsah: Mgr. Trávníček      Připomínky: webmaster@feec.vutbr.cz